Type rapporten

Algemeen overzicht

 • Dit rapport is een staafdiagram waarbij elke staaf overeenkomt met een maandverbruik.
 • De donkere staven stellen het werkelijk, opgemeten verbruik voor. De lichte staven stellen het verwachte verbruik voor.
 • Om deze vergelijking eenvoudig te maken, voorspellen wij voor jou een verwacht verbruik op basis van het werkelijke klimaat en een aantal achterliggende checks.
 • Als een meter niet klimaatgebonden is, zal de vergelijking gebeuren met de verbruiken van het vorige jaar.
 • De betrouwbaarheid geeft weer wat de kwaliteit is van uw verwachtingen. Hoe minder historische data u heeft en/of hoe lager de frequentie van meterstanden, hoe lager de betrouwbaarheid. 

 

Cumulatief overzicht

 • Dit rapport toont de som van de verbruiken gedurende het jaar.
 • De volle blauwe lijn is het werkelijk, gemeten verbruik. De blauwe stippellijn is de prognose voor de resterende maanden die nog niet opgemeten zijn. De gele lijn is het verbruik dat we verwacht hadden, gebaseerd op het verbruik van het voorgaande jaar.
 • Dit rapport toont het verschil t.o.v. jouw verwachtingsmodel en dit voor de som van alle voorbije maanden van een gekozen jaar.
 • Het is dus dezelfde grafiek als 'algemeen overzicht', maar dan maand na maand opgeteld.
 • Je weet perfect hoe je op jaarbasis bezig bent en je krijgt meteen een voorspelling hoeveel procent je vermoedelijk op het einde van het jaar zal besparen of extra uitgeven.

 

Handtekening

 • Dit rapport is een voorstelling van het model dat we gebruiken om je verwachtingen te berekenen.
 • Elk geel bolletje stelt een maandverbruik of maandproductie (voor zonnepanelen) voor. Ga met je muis op het bolletje staan om meer details te bekijken.
 • De donkerblauwe lijn stelt de trend van het huidige jaar voor. De lichtblauwe lijn is de trend van het vorige jaar.
 • Wanneer, in het geval van verwarming, de donkerblauwe lijn onder de lichtblauwe lijn blijft, ben je dus minder energie aan verwarming aan het spenderen. Als de donkerblauwe lijn boven de lichtblauwe lijn ligt, is je warmtevraag toegenomen tegenover een jaar geleden.
 • In het geval van zonnepanelen is de redenering ongeveer hetzelfde: als de donkerblauwe lijn onder de lichtblauwe lijn ligt zijn je zonnepanelen minder rendabel als het jaar voordien. Als de donkerblauwe lijn boven de lichtblauwe lijn ligt haal je dit jaar meer rendement uit je zonnepanelen.
 • Een meer gedetailleerde uitleg kan je lezen in 'Over verwachtingsmodellen'

 

Historisch overzicht

 • Dit staafdiagram toont het totaalgebruik of -productie van de afgelopen 12 jaar. Hier zie je de evolutie van je verbruik doorheen de jaren.
 • Ga met je muis op een staaf staan om meer details te bekijken.
 • Onder de grafiek kan u de klimaatnormalisatie aan of uitvinken. Klimaatnormalisatie zorgt er voor dat u de jaren kan vergelijken zonder dat u zich zorgen moet maken over de verschillen in het klimaat.