Meterstanden importeren

Je kan je meterstanden als CSV- of Excel-bestand importeren in EnergieID.

 

 • Ga naar je meterkaart.
 • Klik op  en vervolgens op importeren.
 • Sleep je bestand naar de kader, of klik op selecteer een bestand op je computer
 • Je bestand wordt nu gevalideerd. Indien er fouten gedetecteerd worden, verschijnen ze op het scherm.
 • Selecteer de meters waarvoor je gegevens wenst te importeren
 • Kies of je reeds bestaande meterstanden wilt bijwerken of negeren.
 • Klik op Importeren

 

Opgelet! Om correct te kunnen importeren, moet je bestand aan volgende specificaties voldoen:

 • De eerste regel bevat de kolomnamen, te starten met Timestamp en gevolgd door de namen van de meters.
 • Deze namen moeten overeenkomen met de namen in je meterkaart.
 • De volgende regels bevatten de meterstanden. Noteer in de eerste kolom de datum en optioneel de tijd. Bijvoorbeeld: 15/03/2016 of 15/03/2016 13:45.
 • Als je een CSV-bestand gebruikt, moet de CSV-separator een puntkomma zijn.

 

Voorbeeld:

Timestamp;Aardgas;Elektriciteit;Water
6/12/2016 20:02;76087;26407;1752
15/01/2017 22:39;76597;26553;1764
25/02/2017 14:00;77114;26710;1778