Je Solar-Log koppelen

Indien je eigenaar bent van een Solar-Log die gegevens automatisch wegschrijft naar een FTP-server, kan je deze gegevens eenvoudig in EnergieID inladen.

 

Vooraf

Deze integratie gaat er van uit dat de gegevens van je Solar-Log automatisch op een FTP-server terecht komen. Dit houdt in dat:
• Je in het bezit bent van een Solar-Log-installatie die in staat is om gegevens via FTP naar het internet te exporteren.
• Je toegang hebt tot een FTP server die toegankelijk is vanaf het internet. Indien dit juist is opgezet ben je in het bezit van het adres van de server (host), een gebruikersnaam en een wachtwoord.

 

  • Ga naar de Solar-Log-integratiepagina
  • Klik op Activeren
  • Klik op Je FTP account koppelen
  • Vul de locatie van de FTP-server (host)gebruikersnaam en wachtwoord in om verbinding te maken met de FTP-server.
  • Selecteer het correcte dossier waaraan je de gegevens wilt toevoegen. Als je maar één dossier hebt, selecteren wij automatisch het juiste.
  • Geef de FTP map waarin de gegevens staan aan. Als dit de hoofdmap is moet je niets invullen.
  • Selecteer de Omvormer waarvoor je gegevens wilt verwerken.
  • Geef een Naam aan de nieuwe meter.
  • Klik op Integratie toevoegen.
  • Klik op Integratie toevoegen. Je integratie is nu toegevoegd! Je gegevens verschijnen enkele minuten later in je meterkaart.

 Indien je een volgende omvormer wilt koppelen, klik je op Nog een integratie toevoegen en herhaal je het proces.

Opgelet!

Als je een sensor koppelt ter vervanging of aanvulling van een reeds bestaande  meter, moet je er voor zorgen dat je gegevens niet dubbel geteld worden. Lees hiervoor het artikel Een automatische en handmatige meter combineren.