Je Smappee koppelen

 • Ga naar de Integratiepagina van Smappee.
 • Klik op Activeren.
 • Klik op Je Smappee account koppelen.
 • Vul je gegevens in op de webpagina van Smappee en klik op Sign In.
 • Selecteer de locaties waartoe je EnergieID toegang wilt verlenen en klik op Accept.
 • Selecteer het dossier waaraan je deze integratie wilt toevoegen. Als je maar één dossier hebt selecteren wij automatisch het juiste.
 • Selecteer de locatie van de Smappee die je wilt koppelen.
 • Selecteer de sensor waarvoor je gegevens wilt verwerken
 • Klik op Volgende
 • Geef een naam aan de nieuwe meter.
 • Controleer of het type meter correct is voor deze meter. Indien niet klik je op Wijzigen en selecteer je het juiste type.
 • Klik op Integratie toevoegen.
 • Je integratie is nu toegevoegd! Je gegevens verschijnen enkele minuten later in je meterkaart.

 Indien je een volgende Smappee-sensor wilt koppelen, klik je op Nog een Smappee integratie toevoegen en herhaal je het proces.

Opgelet!

Als je een Smappeesensor koppelt ter vervanging of aanvulling van een reeds bestaande  meter, moet je er voor zorgen dat je gegevens niet dubbel geteld worden. Lees hiervoor het artikel Een automatische en handmatige meter combineren.