Je FTP-server koppelen

 • Plaats je meetgegevens op een FTP-server. De bestandsnamen en opbouw van de bestanden moeten voldoen aan onze specificaties.
 • Ga naar de FTP-integratiepagina
 • Klik op Activeren
 • Vul de locatie van de FTP-server, gebruikersnaam en wachtwoord in om verbinding te maken met de FTP-server.
 • Selecteer het correcte dossier waaraan je de gegevens wilt toevoegen. Als je maar één dossier hebt, selecteren wij automatisch het juiste.
 • Selecteer de Sitecode en Metercode waarvoor u de import wenst te configureren.
 • Klik op Volgende.
 • Geef een Naam aan de nieuwe meter.
 • Kies het juiste Type van deze meter.
 • Selecteer de Meeteenheid waarin de gegevens worden gemeten.
 • Selecteer hoe de meetgegevens geïnterpreteerd moeten worden. De keuzes worden toegelicht in de blauwe kader onderaan deze pagina.
 • Klik op Integratie toevoegen. Je integratie is nu toegevoegd! Je gegevens verschijnen enkele minuten later in je meterkaart.

 Indien je een volgende FTP-sensor wilt koppelen, klik je op Nog een integratie toevoegen en herhaal je het proces.

Opgelet!

Als je een sensor koppelt ter vervanging of aanvulling van een reeds bestaande  meter, moet je er voor zorgen dat je gegevens niet dubbel geteld worden. Lees hiervoor het artikel Een automatische en handmatige meter combineren.

Type meetgegevens

Elke meterstand wordt gekenmerkt door een tijdstip en een waarde. Deze kunnen op 3 manieren geïnterpreteerd worden:
• Actuele meterstand: de teller blijft oplopend doortellen. De waarde is een momentopname.
• Totaal voor afgelopen periode: De waarde is een verbruik over een bepaalde periode, het tijdstip geeft het einde van de periode weer.
• Totaal voor komende periode: De waarde is een verbruik over een bepaalde periode, het tijdstip geeft het begin van de periode weer.

In de laatste twee gevallen wordt de duur van de periode bepaald a.h.v. de naburige waarden.