FTP-import file specificaties

EnergieID kan uw automatische meterstanden via FTP inlezen. De map- en bestandsstructuur moet op een bepaalde manier opgebouwd zijn zodat deze automatisch ingelezen kunnen worden door EnergieID.

1. Opbouw van de mapstructuur 

Onder het hoofdpad (root) maakt u best submappen aan per dossier. Deze submap moet u later instellen in bij het aanmaken van de integratie, zodat het systeem weet waar het op zoek moet gaan naar de bestanden.

2. Naamgeving van de bestanden

Elk bestand met meetwaarden moet een bestandsnaam hebben die begint met de SiteCode, een unieke naam per dossier die u vrij kan kiezen.

Per submap verwacht het systeem één CSV-bestand per dag. De bestandsnaam van deze CSV moet van de vorm SiteCode_YYYY-MM-DD.CSV zijn, waarbij SiteCode de unieke naam van het dossier is en YYYY-MM-DD de datum in notatie volgens ISO8601, bv. 2015-11-10.

Voorbeeld, voor een site met de naam Dorpsstraat55:

            Dorpsstraat55_2015-11-10.CSV

            Dorpsstraat55_2015-11-11.CSV

            enz.

3. Opbouw van de CSV-bestanden

Volgende conventies gelden voor de CSV:

Decimal: “.”

Seperator: “,”

Thousands: none

TimeStamp: YYYY-MM-DD hh:mm:ss (local time)

Mogelijkheid 1: Multi Column CSV

De eerste kolom is een TimeStamp, vervolgens telkens een kolom per meter. De hoofding van elke kolom met meetwaarden is de unieke MeterCode, die later bij het aanmaken van de integratie gekoppeld zal worden met een meter.

Voorbeeld:

Timestamp,MeterCode1,MeterCode2

2015-11-01 00:00:00,4361.45,2057.67

2015-11-01 00:15:00,10153.23,3407.34

2015-11-01 00:30:00,15945.01,4757.01

Mogelijkheid 2: Single Column CSV 

De eerste kolom is een TimeStamp, de volgende kolom is de unieke MeterCode die u later op EnergieID.be moet koppelen aan een meter, de laatste kolom is de meetwaarde.

Voorbeeld:

Timestamp,MeterCode,Value

2015-11-01 00:00:00,MeterCode1,2057.67

2015-11-01 00:15:00,MeterCode1,3407.34

 

2015-11-01 00:00:00,MeterCode2,21736.79

2015-11-01 00:15:00,MeterCode2,27528.57

 

Type meetgegevens

Elke meterstand wordt gekenmerkt door een tijdstip en een waarde. Deze kunnen op 3 manieren geïnterpreteerd worden:
• Actuele meterstand: de teller blijft oplopend doortellen. De waarde is een momentopname.
• Totaal voor afgelopen periode: De waarde is een verbruik over een bepaalde periode, het tijdstip geeft het einde van de periode weer.
• Totaal voor komende periode: De waarde is een verbruik over een bepaalde periode, het tijdstip geeft het begin van de periode weer.

In de laatste twee gevallen wordt de duur van de periode bepaald a.h.v. de naburige waarden.